Danışmanlık

Smarttek Bilişim

Danışmanlık Hizmetleri


BT danışmanı ne yapar?

BT potansiyelinden iyi yararlanabilmek için bir firmanın oldukça kapsamlı ve çeşitli donanım, yazılım ve eğitilmiş işgücünü satın alması, geliştirmesi, istihdam etmesi ve bunları bütünleştirmesi gerekecektir. Güvenilir ve esnek bir ağ yapısının kurulması gerekecektir. Veritabanlarının inşa edilmesi, doldurulması ve kayıp veya kötü niyetli müdahaleye karşı korunması gerekecektir. Münferit uygulama yazılımlarının üretilmesi veya tedarik edilmesi ve kurulması gerekecektir. Kurulan bilişim sistemlerinin kullanıcılarının da eğitilmesi gerekecektir. Bugün bu alanda firma bakımından hedef, uçtan uca tedarikçilerden firmanın içine ve oradan devamla müşterilere ve tüketicilere uzanan entegre bilişim sistemlerinin kurulmasıdır.

Firma bilişim sisteminin tüm farklı bileşenleri için uzmanlaşmış tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları vardır: Donanım tedarikçileri, ağ uygulama uzmanları, yazılım üreticileri ve uygulama hizmet sağlayıcıları (ASP). Bununla birlikte, sadece az sayıda firma – eğer var ise – bu karmaşık sistemlerin kurulması, geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi için gerekli çok çeşitli becerileri kapsayan oldukça büyük bir işgücünü temelli olarak istihdam etmeyi ekonomik bulmaktadırlar. BT danışmanlarının geleneksel rolü de bir firmanın kurum içi BT kapasitesi ile firmanın iş yapması gereken BT tedarikçisi ve hizmet sağlayıcılarının tamamı arasında bir köprü işlevi görmek olmuştur.

Bir yanda danışmanlar ve diğer yanda donanım ve yazılım tedarikçileri arasındaki simbiyotik ilişki, oldukça karmaşık bir iş ilişkileri ağının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sisteminin kurulması, üç yıla kadar süresi olabilen büyük bir projedir. Yazılım tedarikçileri normal olarak müşterilerine bu zor ve sık olarak asap bozucu olabilen deneyimleri sırasında yardımcı olmak konusunda ustalık kazanmış danışmanlarla ortaklık içindedirler. Tedarikçilerle danışmanlar arasında bu şekildeki yakın ilişki tüm taraflar için yararlı olabilir, ancak danışman tarafından müşteriye tedarikçi seçimi konusunda tavsiye sağlamaya gelince, bazı etik ikilemlerin ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir. O halde danışmanların önünde bir dizi stratejik seçenek vardır; bunlar bir uçta kesinlikle bağımsız kalmak seçeneğinden diğer uçta bir yazılım üreticisi veya ağ uygulamaları tedarikçisi firmanın nerede ise kurum içi danışmanlık birimi durumunda olmak seçeneğine kadar uzanan bir çeşitlilik yelpazesi içerisinde yer alırlar. Bu yelpaze içerisindeki her bir seçenekle ilgili farklı dezavantajlar, farklı pazar fırsatları ve farklı riskler vardır.

Danışmanların bu yelpaze içerisinde bulundukları konum hakkında hem kendileri ile hem müşterileri ile açık ve dürüst olmaları elbette çok önemli bir husustur. Teknolojinin teknolojiste bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğu giderek daha açık bir hale geldikçe, BT danışmanlarının rolü ve bu iş için gerekli beceriler de hızla evrilmektedir. Bugün artık bir firma ile müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının, yatı-rımcılarının ve genel olarak halkın ilişkilerinin mahiyetini ve buradan edinilen izlenimleri, büyük ölçüde teknoloji belirlemektedir. İnternet üzerinden yavaş yanıt veren bir firma veritabanı, bir mağazada yavaş yanıt veren satış elemanı kadar olumsuz deneyime neden olur. Yanlış tasarlanmış bir web sitesi, karışıklık izlenimi veren şekilde tasarlanmış bir mağaza yerleşim düzeni ile aynı şekilde olumsuz etki yapar. Hem teknik hem ticari beceri karışımlarına sahip, halen nadir bulunan bir çalışan türüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Danışmanlar, bu ihtiyaca nadir bulunan çok yönlü ve yetenekli insanları en iyi şekilde istihdam ederek bu arada etkili işlev yapan çok disiplinli ekipler oluşturarak yanıt verebilirler.

Vizyonumuz

Bilişim Teknolojileri alanında tercih edilirliği artırarak Türkiye pazarında özellikle yazılım sektöründe marka imajını güçlendirmek, sektördeki bilgi kirliliğinden arındırılmış şeffaf hizmetler sunarak, yarına hep bir adım önde, hep daha büyümüş ve gelişmiş olarak başlamayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Dostluk, saygı, dürüstlük, hakkaniyet gibi insana özgü güzel hasletleri tüm çalışanlarımızla birlikte prensip edinerek, İleri Bilgi Teknolojileri hizmeti sunduğumuz işletmelerde memnuniyet ve devamlılığı sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirebilmek için bilişim sektörünün tüm yeniliklerini yakından takip ederek uygulama kapasitesine sahip olmakla birlikte çalışkan, hızlı, eğitimli ve becerikli bir ekip ile sistemin ve çalışanların sorunlarına ve ihtiyaçlarına alternatif çözümler üreterek; birlikte çalıştığımız ailemize yalnız olmadıklarını, teknoloji alanında tam destek alacaklarını, aksamayan işleri ve gizlilik politikalarımızla güvende olduklarını hissettirmeyi amaçlamaktayız.